Η Εταιρεία μας

Demos Georgiou Rics
Καλωσορίσατε στην εταιρεία Demos Georgiou & Associates – Surveyors & Valuers Ο στόχος μας είναι απλός: να προσφέρουμε πάντα επαγγελματικές και άμεσες υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας εργασιών. Η Demos Georgiou & Associates είναι μια ανεξάρτητη και πολύ αξιόπιστη εταιρεία εκτίμησης και διαχείρισης ακινήτων, που απαρτίζεται από εξειδικευμένους και αξιόλογους επαγγελματίες, μέλη του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

As our team has grown, it’s become more and more important to identify and outline the core values that guide everything we do. Our core values develop and define our culture, our brand, our business strategies and who we are as professionals in today’s corporate world. It is our goal to consistently live these core values out in our lives on a daily basis and we encourage both our teammates and our clients to hold us accountable to these values.

  • Quality: We deliver only excellence and aim to exceed expectations in everything we do.
  • Integrity: We conduct ourselves in the highest ethical standards, demonstrating honesty and fairness in every decision and action.
  • Agility: We execute expeditiously to address our clients’ needs.
  • Courage: We make decisions and act in the best interests of our clients, even in the face of personal or professional adversity.
  • Respect and Trust: We treat our clients and each other with dignity and respect at all times.

OUR MISSION STATEMENT
In addition to our core values, our mission statement more clearly defines our true purpose as an organization and further enhances our team culture. We are unified in consistently living out our core values and performing our professions in direct alignment with our mission statement.

We are dedicated to providing market-leading expertise to our clients. We are passionate about providing the extra value that others simply will not. Fanatical integrity and consistently impressive results will be the signature of our service.

Our collaborative spirit and desire to grow will help us achieve the goals we set. We will make the clients we serve feel special, creating raving fans, and help them truly win. We will succeed because we will not let our clients fail.

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου σας.