Υπηρεσίες

Demos Georgiou Rics
Demos Georgiou Logo

Επιλέξτε την εταιρεία Demos Georgiou & Associates LLC για επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αξίας αγοράς του ακινήτου σας. Η ομάδα ειδικών μας, που είναι εγγεγραμμένοι στο RICS, πραγματοποιεί εκτιμήσεις οικιστικών, εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, για ιδιώτες, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κτηματομεσίτες, επενδυτές και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Η έδρα μας βρίσκεται στη Λεμεσό και καλύπτουμε την πόλη της Λεμεσού και τις γύρω περιοχές.

Οι Υπηρεσίες μας

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου σας.