Διαχείριση ακινήτων

Demos Georgiou Rics

Επικοινωνήστε με την Demos Georgiou & Associates LLC για την επιθεώρηση του ακινήτου σας, και για να λάβετε επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τη συντήρησή του και για το εάν απαιτούνται τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ενοικίασης ή πώλησης του. Μέσω συμφωνίας διαχείρισης, η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενοικίασης και διαχείρισης του ακινήτου σας. Διατηρούμε, επίσης, τακτική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη σχετικά με όλα τα σημαντικά ζητήματα και τα λογιστικά θέματα.

Σε συvτομία, παρακάτω θα βρείτε τις πιο σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχουμε στους ιδιοκτήτες:

  • Εύρεση κατάλληλων ενοικιαστών / έλεγχος ποιότητας ενοικιαστών και εξασφάλιση συστάσεων
  • Παροχή εκτίμησης για την αγορά ενοικίων, κατά την αναπροσαρμογή του μισθώματος
  • Τήρηση αρχείων για τους ενοικιαστές και τις πληρωμές ενοικίων
  • Συντήρηση, καθαριότητα κτιρίου και κήπου, και επιδιορθώσεις
  • Πληρωμές για όλα τα έξοδα/φόρους που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης
  • Συνεχής επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες σχετικά με εκκρεμή ζητήματα

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου σας.