Η ομάδα μας

Demos Georgiou Rics
Demos Georgiou Logo

Η εξειδικευμένη και γεμάτη πάθος για τον κλάδο των ακινήτων ομάδα μας είναι καλά ενημερωμένη και έτοιμη να σας προσφέρει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις.

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου σας.