Επιθεωρήσεις κτηρίων

Demos Georgiou Rics
Διεξάγουμε οπτική επιθεώρηση και αξιολογούμε το ακίνητο σε βάθος, σε ότι αφορά την κατασκευή και την κατάσταση του ακινήτου, παρέχοντας στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη έκθεση που περιλαμβάνει συμβουλές για τα ελαττώματα, τις επισκευές και το κόστος που απαιτείται για τη συντήρηση ή την ανακαίνιση του κτηρίου.

Τους βοηθάμε επίσης να κατανοήσουν τα ελαττώματα ή τις ζημιές που απαιτούν άμεση διόρθωση ή περαιτέρω αξιολόγηση. Η ομάδα μας μας διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, οι οποίοι μπορούν να διεξαγάγουν οπτική επιθεώρηση των κτιρίων προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Η επιθεώρηση κτηρίων συνιστάται για ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών. Είναι, επίσης, σημαντικό να διεξάγονται επιθεωρήσεις κτηρίων σε ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί με χρήση μη συμβατικών υλικών ή μεθόδων. Οι επιθεωρήσεις κτηρίων παρέχουν στους αγοραστές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να λάβουν μία ασφαλή και ορθολογιστική απόφαση σχετικά με το ακίνητο που θέλουν να αγοράσουν.

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επαγγελματική και ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου σας.